МЕТА І ЗАВДАННЯ НСАУ

ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ НСАУ ЩОДО МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ СПІЛКИ (П. 2)

2. Мета та завдання діяльності Спілки

6. Основна мета діяльності Спілки:

розвиток архітектури України, створення умов для міжнародної співпраці архітекторів, сприяння збереженню історичного та природного середовища регіонів, міст і поселень України.

Основними завданнями Спілки є:

 • вільний розвиток і конкуренція творчих напрямків і шкіл в архітектурі України, вдосконалення творчої майстерності кожного члена Спілки;
 • захист авторських прав архітекторів, професійних, соціально-економічних інтересів членів Спілки, сприяння постійному поліпшенню умов праці і життя архітекторів;
 • збереження історичного та природного середовища регіонів, міст і поселень України;
 • культурний розвиток і естетичне виховання населення;
 • розвиток міжнародної співпраці архітекторів;
 • сприяння розробці фундаментальних і прикладних архітектурних та містобудівних досліджень;
 • сприяння вдосконаленню середньої та вищої архітектурної освіти;
 • сприяння захисту авторських прав архітекторів.

7. Для виконання статутних завдань Спілка в установленому порядку:

 • бере участь у громадсько-політичному житті України, за дорученням органів законодавчої та виконавчої влади залучається до підготовки законопроектів, директивних  та  нормативних  документів  з  питань  архітектури   і   містобудування, розроблення загальнодержавних програм національно-культурного розвитку, репрезентації України у різних сферах міжнародного культурного життя, інших соціально важливих культурологічних та соціально-політичних заходів;
 • рекомендує кандидатів на зайняття посад головних архітекторів місцевих органів у справах містобудування і архітектури;
 • подає пропозиції про відзначення архітекторів – членів Спілки за видатні досягнення в розвитку архітектури;
 • здійснює за підтримки держави професійний та соціальний захист членів  Спілки, охорону їх авторських прав;
 • бере участь у створенні і роботі центру атестації архітекторів;
 • бере участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів Спілки, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих працівників;
 • може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій з правами юридичної особи, заснування підприємств, правовий статус яких визначається законодавством України, Статутом Спілки, а також їхніми власними статутами;
 • здійснює зовнішньоекономічну діяльність через створені підприємства і госпрозрахункові організації після їх реєстрації в установленому порядку як учасників зовнішньоекономічної діяльності;
 • створює творчо-проблемні та професійно-експертні ради за напрямками творчої діяльності, які у своїй діяльності керуються своїми положеннями, що затверджуються правлінням Спілки;
 • здійснює допомогу і нагляд в організації та проведенні іншими установами архітектурних і містобудівних конкурсів;
 • організує і проводить виставки, огляди-конкурси, творчі обговорення об’єктів архітектури, проблем забудови поселень;
 • здійснює видавничу діяльність згідно із завданнями Спілки;
 • є членом Міжнародної спілки архітекторів (UIA – International Union of Architects), може вступати в інші міжнародні неурядові організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди;
 • створює архітектурний фонд Спілки;
 • з органами державної влади розробляє положення “Про атестацію архітекторів” та “Про атестаційну комісію”, а також приймає участь у проведенні атестації архітекторів для отримання кваліфікаційних сертифікатів і включення до Реєстру архітекторів України. 

 

КОМЕНТАРІ