10.03 – СТАРТ КОНКУРСУ ARCHІVІSІON-2015

Увага! Офіційно стартував Всеукраїнський молодіжний конкурс архітектурних проектів ARCHІVІSІON. Організаторами огляду-конкурсу виступають компанія КНАУФ, Національна спілка архітекторів України, архітектурне бюро Архіпластика за підтримки громадських, державних та приватних установ й організацій.

Ми врахували всі зауваження та пропозиції стосовно умов конкурсу (з оновленими умовами конкурсу можна ознайомитись на сайті http://archivision.com.ua).

Реєстрація (прийом заявок) – до 31 липня 2015 року http://archivision.com.ua/index.php/ru/registratsiya1

Останній строк прийняття робіт – 10 серпня.
Оприлюднення результатів, виставка й церемонія нагородження – 11-12 вересня.

Тема конкурсу:

Трансформація території через якісне її поліпшення шляхом проектування комфортного середовища.

Переможців конкурсу очікують грошові премії та незабутні враження від подорожі європейськими містами.

За основу другого конкурсу ARCHІVІSІON була прийнята ідея проектування в існуючій містобудівній ситуації, тобто, прив'язка проекту до конкретного місця. Такий підхід дозволяє досліджувати локальні соціальні проблеми проектного майданчика, запити й ризики мешканців, а також дає конкурсантам шанс реалізувати проект у майбутньому. Критеріями для експертної оцінки проектних пропозицій будуть їхня концептуальна оригінальність і новизна, функціональність і соціальна вага, естетичний і містобудівний потенціал, технологічність виконання й підвищення цінності забудови.

Нагадаємо, що у 2014 році конкурс ARCHІVІSІON пройшов вперше та зібрав біля 80 робіт зі всієї України, разом з партнерами конкурсу було проведено 27 семінарів, а переможці, окрім грошових премій, здійснили захоплюючу подорож.

Впевнені, що учасники конкурсу привнесуть вагомий внесок в розвиток професії, створять передумови для якісної зміни середовища наших міст через трансформації конкретних міських просторів.

Запрошуємо до участі в конкурсі ARCHІVІSІON!

 

Внимание! Официально стартовал Всеукраинский молодежный конкурс архитектурных проектов ARCHІVІSІON!Организаторами осмотра-конкурса выступают компания КНАУФ, Национальный союз архитекторов Украины, архитектурное бюро Архипластика при поддержке общественных, государственных и частных учреждений и организаций.

Мы учли все замечания и предложения относительно условий конкурса (с обновленными условиями конкурса можно ознакомиться на сайте http://archivision.com.ua).

Регистрация (прием заявок) – до 31 июля 2015 года http://archivision.com.ua/index.php/ru/registratsiya1

Последний срок принятия работ – 10 августа.

Оглашение результатов, выставка и церемония награждения – 11-12 сентября.

Тема конкурса:

Трансформация территории через качественное ее улучшение путем проектирования комфортной среды.

Победителей конкурса ожидают денежные премии и незабываемые впечатления от путешествия европейскими городами.

За основу второго конкурса ARCHІVІSІON была принята идея проектирования в существующей градостроительной ситуации, т.е., привязка проекта к конкретному месту. Такой подход позволяет исследовать локальные социальные проблемы проектной площадки, запросы и риски жителей, а также дает конкурсантам шанс реализовать проект в будущем. Интересные в архитектурном отношении, целостные и сбалансированные решения будут оценены жюри и рекомендованные для проектов преобразования существующей застройки наших городов. Критериями для экспертной оценки проектных предложений будут их концептуальная оригинальность и новизна, функциональность и социальный вес, эстетичный и градостроительный потенциал, технологичность выполнения и повышение ценности застройки.

Напомним, что в 2014 году конкурс ARCHІVІSІON прошел впервые и собрал около 80 работ со всей Украины, вместе с партнерами конкурса было проведено 27 семинаров, а победители, кроме денежных премий, осуществили захватывающее путешествие.

Уверены, что участники конкурса привнесут свою лепту в развитие профессии, создадут предпосылки для качественного изменения среды наших городов через трансформации конкретных городских пространств.

Приглашаем к участию в конкурсе ARCHІVІSІON!

ФОТОГАЛЕРЕЯ
КОМЕНТАРІ