Етапи створення передумов та формування Архітектурної Палати НСАУ

Рішення ХХ з’їзду Національної спілки архітекторів України:

 • «Про підготовку до затвердження Стратегії НСАУ на 2017-2020 рр», 22 грудня 2017 року.

Рішення ІІ Пленуму правління Національної спілки архітекторів України ХХ скликання:

 • «Про затвердження Стратегії діяльності НСАУ та затвердження Плану заходів щодо її реалізації пов’язаних із створенням Архітектурної Палати НСАУ», 13 квітня 2018 року.

Рішення ІІІ Пленуму правління НСАУ ХХ скликання:

 • «Про затвердження «Положення про Архітектурну Палату НСАУ»;
 • «Про скликання конференції атестованих архітекторів України»;
 • «Про висунення кандидатур на керівні посади в Архітектурній Палаті НСАУ», 23 листопада 2018 року.
 • Установча Конференція Архітектурної Палати НСАУ з вибором керівних органів та затвердженням структури організації, 17 грудня 2018 року.

Структура НСАУ та АПУ

Розподіл керівних повноважень НСАУ і АПУ

Рада Архітектурної Палати НСАУ

Чисельний склад та стан сплати членських внесків станом на вересень 2019 р.

Мета

Метою Архітектурної Палати НСАУ є сприяння реалізації соціальної ролі архітектора, забезпечення високої якості послуг у сфері архітектурної діяльності та містобудуванні, захист суспільства від можливих негативних наслідків непрофесійних дій.

Завдання

Завданням Архітектурної Палати НСАУ є:

 • об’єднання всіх атестованих архітекторів;
 • створення належних умов для творчої професійної діяльності членів Палати;
 • забезпечення і захист прав та законних професійних, творчих та економічних інтересів членів Палати;
 • захист інтелектуальної власності членів Палати;
 • забезпечення безумовного дотримання членами Палати національних стандартів професійної діяльності;
 • організація процесу оптимізації ціноутворення у проектуванні, моніторинг відповідності вартості проектних робіт соціально-економічним умовам творчої та професійної діяльності членів Палати;
 • забезпечення страхування професійної відповідальності членів Палати.

Функції

Архітектурна Палата НСАУ здійснює наступні функції :

 • проводить професійну атестацію архітекторів;
 • створює комісії, комітети, секції, робочі групи в межах Палати відповідно до затвердженої на конференції структури Палати;
 • розробляє програми підвищення кваліфікації архітекторів, організує та здійснює заходи по підвищенню кваліфікації;
 • організує проведення лекцій, семінарів, конференцій та інших інформаційно-освітніх заходів;
 • збирає, аналізує та поширює інформацію, що пов’язана з діяльністю атестованих архітекторів та забезпечує нею членів Палати;
 • здійснює контроль за дотриманням атестованими архітекторами Національних стандартів професійної діяльності та Правил професійної етики архітектора;
 • протидіє явищам демпінгу та нечесної конкуренції між архітекторами у спосіб, незаборонений законодавством;
 • веде співпрацю з іншими організаціями в галузі архітектури;
 • надає інформаційно-консультативну та юридичну допомогу членам Палати;
 • веде реєстр атестованих архітекторів-членів Палати;
 • бере участь у методичному і нормативно-правовому забезпеченню архітектурної діяльності в Україні;
 • здійснює інші функції, що відповідають меті за завданням Палати.