АРХІТЕКТУРНІ ВИШІ УКРАЇНИ

(архітектурні факультети та деякі факультети дизайну середовища)

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж»

Архітектурне відділення

м. Чернівці, вул. Павла Каспрука, 2

(03722) 37 047

www.polytech.cv.ua

 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури ДонНАБА

Архітектурний факультет

84333 Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 14

www.donnaba.edu.ua/architecture

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу  ІФНТУНГ

Інститут архітектури, будівництва і туризму

76019 м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

www.nung.edu.ua

 

Київський національний університет будівництва і архітектури КНУБА

03037 м. Київ, Повітрофлотський просп., 31

www.knuba.edu.ua

Архітектурний факультет: вул. Преображенська, 2

+380 (44) 245 48 41

 

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука

Факультет дизайну

01103 м. Київ, вул. Бойчука, 32

http://kdidpmid.edu.ua

 

Київський національний університет технологій та дизайну КНУТД

Факультет дизайну

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навч. корпус 1, ауд. 1-0398

www.knutd.com.ua

 

Київський національний університет культури і мистецтв КНУКіМ

Факультет дизайну і реклами

01133 м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36, ауд. 511, ауд. 509 а

+380 (44) 286 43 01

www.knukim.edu.ua

 

Луцький національний технічний університет ЛНТУ

Факультет будівництва та дизайну

43018 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75, корпус В

www.lutsk-ntu.com.ua

 

Львівський національний аграрний університет ЛНАУ

Факультет будівництва та архітектури

80381 Жовківський р-н Львівської обл., м. Дубляни, вул. В. Великого, 1

www.lnau.lviv.ua

 

Львівська національна академія мистецтв ЛНАМ

Факультет дизайну

79011 м. Львів, вул. Кубійовича, 38

www.lnam.edu.ua

 

Національний авіаційний університет НАУ

Навчально-науковий інститут аеропортів НАУ

03058 м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 3, к. 220

+380 (44) 406 79 01

www.imv.nau.edu.ua

 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв НАКККіМ

Інститут дизайну та реклами

01015 м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 15

+380 (44) 228 80 81

https://nakkkim.edu.ua

 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури НАОМА

Факультет архітектури

04053 м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 20

www.naoma.edu.ua

 

Національний лісотехнічний університет України НЛТУ

Кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

79005 м. Львів, вул. О. Кобилянської, 1, навчальний корпус 3

www.nltu.edu.ua

 

Національний університет водного господарства та природокористування  НУВГП

Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури

м. Рівне, вул. В. Чорновола, 49, навчальний корпус 6

+380 (362) 634 707

www.nuwm.edu.ua

 

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут архітектури

79013 м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, к. 328

+380 (32) 258 22 39

www.lp.edu.ua

 

Одеська державна академія будівництва і архітектури ОДАБА

Архітектурно-художній інститут

65029 м. Одеса, вул. Дідрихсона, 4, архітектурний корпус, к. А 210

+380 (48) 723 69 04

www.ogasa.org.ua

 

Приватний заклад «Інститут «Харківська школа архітектури»

Кафедра архітектури та урбанізму

61052 м. Харків, вул. Конторська, 5

https://kharkiv.school

 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури ПДАБА

Архітектурний факультет

49600 м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24 а

www.pgasa.dp.ua

 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ПолтНТУ

Архітектурний факультет

36011 м. Полтава, просп. Першотравневий, 24

www.pntu.edu.ua

 

Українська академія дизайну УАД

79026 Львів, вул. Самчука, 24

 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв ХДАДМ

Факультет «Дизайн середовища»

61002 м. Харків, вул. Мистецтв, 8

www.ksada.org 

 

Харківський національний університет будівництва і архітектури ХНУБА

Архітектурний факультет

61002 м. Харків, вул. Сумська, 40

www.kstuca.kharkov.ua

 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова ХНУМГ

Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва

Містобудівельний факультет

61002, м. Харків, Куликівський узвіз, 12

www.kname.edu.ua

 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Факультет архітектури, будівництва і декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра будівництва і архітектури

58000 м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

www.arhibud.chnu.edu.ua

www.chnu.cv.ua

www.budarch.chnu.edu.ua