Нормативно-правова діяльність НСАУ

Надзвичайно значущою є участь НСАУ у впорядкуванні законодавства України у сфері саморегулювання господарської і професійної діяльності.

Певні законодавчі вимоги для нашої сфери визначено Законом України «Про архітектурну діяльність» (1999 р.) зі змінами та доповненнями, які приймалися в наступні роки. Але цей закон не надає можливості побудувати саморегулівну діяльність в архітектурно-містобудівній сфері відповідно до політики Міжнародної спілки архітекторів (МСА), яку задекларовано в Угоді МСА щодо міжнародних стандартів професіоналізму в архітектурній практиці і яка є основою цієї діяльності у всіх країнах світу.

Тому протягом 2018-2020 рр. ми прийняли активну участь в якості членів робочої групи під егідою Мінекономрозвитку України в підготовці проекту Закону України «Про саморегулювання господарської та професійної діяльності» (Олександр Чижевський, Володимир Гусаков). Цей законопроект на даний час узгоджено в установленому порядку і подано в Верховну Раду України. Сподіваємось, що в разі його прийняття ми отримаємо надійну правову базу саморегулювання.

Крім того, ми налагодили партнерські стосунки з народними депутатами і, приймаємо участь в опрацюванні інших законодавчих актів, де в тій чи іншій мірі є питання, пов’язані з саморегулюванням.

Це стосується також і нормативних документів Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств:

 • проект постанови КМУ «Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» — вересень 2020 р.;
 • проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану заходів з її реалізації» — січень-липень 2020 р.;
 • наказ Мінрегіону «Про затвердження змін до Порядку внесення плати за проведення атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури та її розмірів» — жовтень 2020 р.

Серед завдань НСАУ на наступні три роки — активно працювати над створенням нормативно-правової бази.

Значною подією в контексті міжпрофесійної консолідації була підготовка «Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності». Ініціатором цієї роботи була Спілка. В якості концептуально-методологічної основи було прийнято «Основи нормативно-правового регулювання архітектурно-урбаністичної сфери», розроблені Спілкою. На нас також було покладено координацію розробки даної Концепції, затвердження якої передбачено Кабінетом Міністрів України.

Слід зазначити, що в процесі підготовки Концепції в Центральному будинку архітектора протягом 2017-2018 рр. відбулось більше тридцяти дискусійних сесій практично з усіх питань функціонування системи архітектурно-урбаністичної сфери.

Серед розробників Концепції — Мінрегіон, НСАУ, Конфедерація будівельників України (КБУ), Будівельна Палата України, BRDO (офіс ефективного регулювання), Діпромісто, ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», IDLO (міжнародна організація права), експерти програми надання технічної допомоги Україні GIZ, інші організації та громадські формування. Всього в підготовці двадцяти двох аналітичних записок прийняло участь біля 80 фахівців. Велика подяка нашим колегам за активну участь в цій надзвичайно відповідальній роботі — Юрію Чудновському, Володимиру Нікітіну, Ганні Аліковій, Олександру Буряку, Олександру Кащенку, Костянтину Колеснікову, Наталії Кондель-Перміновій, Тетяні Криштоп, Юрію Серьогіну, Ігорю Соколову, Олександру Чижевському, Віктору Яценку, усім, хто зробив свій внесок в розробку Концепції. На даний час Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану заходів з її реалізації» знаходиться на підпису.

Участь у підготовці законодавчих і нормативних документів:

 • Підготовка пропозицій до Парламентських слухань 18 квітня 2018 р. на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні». Участь в сприяннях.
 • Участь у підготовці змін до ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту» (липень 2019 р.).
 • Участь в підготовці проекту Неурядової програми масового оновлення та збереження житлового фонду в Україні шляхом капітального ремонту, комплексної реконструкції та модернізації будинків й інфраструктури територій забудови кварталів і мікрорайонів міських житлових масивів (серпень 2019 р.).
 • Участь у підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження традиційного характеру середовища та протидії хаотичної забудови» (Мінкультури — січень 2020 р.).
 • Погодження проекту Концепції державної політики та плану з її реалізації по досягненню цілі 10.1 «Українці живуть у комфортних містах та селах» Програми діяльності Кабінету Міністрів України (лютий 2020 р.).
 • Підготовка зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» (травень 2020 р.).
 • Підготовка зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій уповноважених органів містобудування та архітектури» (травень 2020 р.).
 • Участь у підготовці та експертній підтримці Закону України № 711 від 17.06.2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» (2020 р.).
 • Експертна підтримка законопроекту № 2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення систем управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (2020 р.).

Участь у підготовці проектів Постанов Кабінету Міністрів України протягом 2018-2020 рр.:

 • «про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»;
 • «про склад та джерела отримання вихідних даних для розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади»;
 • «про затвердження класифікації обмежень у використанні земель, які можуть встановлюватись комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території»;
 • «про затвердження Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила його застосування»;
 • «про порядок проведення експертизи комплексного плану просторового розвитку громади та генерального плану міста»;
 • у роботі експертної групи Ради донорів при Мінрегіоні з підготовки пропозицій щодо внесення змін у законодавство України з питань просторового планування.

НСАУ є співзасновником Ліги спілок професіоналів України, в складі якої увійшла до Координаційної ради при Прем’єр-міністрі України по створенню Національної інфраструктури геопросторових даних.

Участь в робочих групах Мінрегіона України з:

 • напрацювання пропозицій щодо внесення змін до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (І. О. Писарець — з березня 2020 р.);
 • архітектурно-містобудівна Рада Мінрегіону України (В. Г. Ширяєв — з березня 2020 р.);
 • напрацювання пропозицій щодо формування системи законодавчого, нормативного та нормативно-правового забезпечення застосування ВІМ-технологій на всіх етапах життєвого циклу об’єктів будівництва (С. Г. Буравченко — з березня 2020 р.).

Участь в робочій групі Мінкультури України з розгляду актуальних матеріалів історико-архітектурного опорного плану м. Києва, які підготовлено для чинного погодження та затвердження (В. Б. Жежерін, В. Г. Ширяєв, О. П. Олійник, А. Є. Куделін, Г. С. Духовичний) — грудень 2020 року.

(Із Звітної доповіді В. М. Гусакова «Про роботу правління НСАУ за період з грудня 2017 року по грудень 2020 року», прочитаної під час ХХІ звітно-виборчого з’їзду НСАУ 23 грудня 2020 року)