Х Міжнародна науково-практична конференція «АРХІТЕКТУРА та ЕКОЛОГІЯ»

Запрошуємо до участі у конференції «АРХІТЕКТУРА та ЕКОЛОГІЯ – 2019»

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІверситет

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

ALLBAU SOFTWARE GMBH

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Міжнародної науково-практичної конференції
«АРХІТЕКТУРА та ЕКОЛОГІЯ»,

яка відбудеться 12-14 листопада 2019 року

на кафедрі Архітектури ФАБД Національного авіаційного університету

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ:

1. Проблеми розвитку архітектурного середовища.

2.   Містобудування, екологія, територіальне планування.

3. Аркологія як перспективний напрямок інтегрованого розвитку архітектури та екології.

4. Промислове, цивільне та транспортне будівництво.

5. Теорія, методика та практика дизайну архітектурного середовища.

6. Інформатизація архітектурно-будівельної освіти.

7. Екологічний моніторинг, моделювання і прогнозування стану довкілля.

8. Сталий розвиток міст.

9. Практичний досвід застосування інформаційних технологій у архітектурному проектуванні, будівельному конструюванні, будівництві та дизайні.

10.  Дидактичні особливості та практичний досвід фундаментальної і професійної (зокрема, інформатичної) підготовки майбутніх архітекторів, будівельників, дизайнерів, екологів.

11.  Екологізація змісту архітектурної освіти.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

українська, російська, англійська.

Кожний учасник Конференції одержить Програму та Сертифікат учасника.

Кращі доповідачі – Дипломи.

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Прийняття Заявки учасника, Тез доповіді, оргвнеска – до 27 жовтня 2019 року.

Розсилка Запрошень – до 31 жовтня 2019 року.

Початок Конференції – 12 листопада 2019 року.

Інформація про конференцію: https://bitly.su/X8wQ

Для участі у конференції заповніть анкету до 27 жовтняhttps://bitly.su/AErBHKB3

ВИМОГИ

щодо оформлення тез доповідей

Тези доповідей, подані учасниками конференції, друкуватимуться у Збірнику матеріалів.

Тези подаються надрукованими державною мовою (для іноземних учасників – російською чи англійською мовою) в одному примірнику на папері формату А4 (210х297) зі стандартними берегами (робоче поле 170х250) обсягом 2 повних сторінки та в електронному варіанті (WORD, Times New Roman Cyr 14) – на електронну пошту оргкомітету arhieco@gmail.com та kostjuchenko@nau.edu.ua.

Великими літерами посередині друкують назву доповіді, окремим рядком зазначають ініціали та прізвище автора, його науковий ступінь та вчене звання (студенти – з науковим керівником у співавторстві). Затим – повну назву організації, закладу чи підприємства, де працює автор, місто і країну. Далі через порожній рядок подають структурований текст доповіді через 1 інтервал (усього 80 рядків).

Ілюстрації мають бути чорно-білими, розташовуються у тексті тез та подаються окремими файлами у форматах jpg чи tiff.

Тези повинні мати таку структуру із збереженням назв змістових частин:

Актуальність теми доповіді.

Мета (ідея) доповіді.

Основні результати дослідження.

Апробація і впровадження результатів дослідження.

Висновки.

Список використаних джерел (за потреби).

Контакти оргкомітету:

Адреса: 03058,Україна, м. Київ,

проспект Космонавта Комарова, 1,

кафедра архітектури ФАБД НАУ,

корпус 4, ауд. 211; корпус 8, ауд. 111

E-mail: arhieco@gmail.com

Тел+38 (044) 406-73-93, 406-77-94, 406-68-02