V Пленум правління ХХ скликання Національної спілки архітекторів України

V Пленум правління ХХ скликання НСАУ відбувся 12 червня 2020 року в комбінованому форматі – члени правління НСАУ з Києва були присутні в Синьому залі Центрального будинку архітектора (з дотриманням всіх епідеміологічних вимог), а керівники місцевих організацій НСАУ співпрацювали з ними в режимі on-line.

Делегати Пленуму заслухали доповіді Президента НСАУ Володимира Гусакова та Голови ревізійної комісії Олега Заліщука про виконання бюджету за 2019 рік та фінансові плани на 2020. Звіт та проект бюджету НСАУ на 2020 рік були прийняті.

Другим питанням повістки дня було «Делегування НСАУ повноважень саморегулівної організації щодо професійної атестації архітекторів». Виступили Президент НСАУ Володимир Гусаков та віце-президент НСАУ Олександр Чижевський. Була заслухана інформація про стан підготовки Закону України «Про саморегулювання господарської та професійної діяльності», в якому Спілка виступила з рядом конструктивних ініціатив.

Беззаперечним позитивом була інформація про надання НСАУ з 12.06.2020 повноважень саморегулівної організації в галузі професійної сертифікації архітекторів.

Було затверджено Положення про Регіональний осередок Архітектурної палати НСАУ та зміни до Положення про Архітектурну палату. Також були затверджені організаційні заходи щодо підвищення ефективності діяльності атестаційної комісії НСАУ.

Для прийняття ряду життєво важливих для спільноти архітекторів рішень заплановано 17 липня провести з’їзд НСАУ в Києві.

Віце-президент НСАУ Олена Олійник виступила з інформацією про міжнародну діяльність Спілки в 2019 році та планах на поточний рік.

Координатор проектів НСАУ Олександр Барановський поінформував присутніх про хід проведення огляду-конкурсу «Премія НСАУ», прийом робіт на який проходитиме до 10 липня.

Президія правління затвердила список архітекторів, прийнятих до НСАУ. З 21 нових членів НСАУ найбільше (по 5 осіб) було з Волинської та Дніпропетровської обласних організацій.