Новий президент НСАУ Олександр Чижевський: про підсумки і перспективи на 2021 рік

2020 рік був для спільноти архітекторів України непростим. Незважаючи на це, діяльність Національної спілки архітекторів України була зосереджена на забезпеченні правового захисту професійної діяльності, підвищенні престижу нашої професії, формуванню у влади і громадськості розуміння високої соціальної відповідальності архітектурно-містобудівної діяльності.

В грудні відбувся ХХІ з’їзд НСАУ, на якому було обрано новий склад Правління та нового президента Спілки. Хочу висловити велику подяку моєму попереднику Володимиру Миколайовичу Гусакову, що керував Спілкою з 2012 року, в самий складний період її переходу в статус саморегулівної організації.

Попри неефективність існуючої системи управління архітектурно-планувальною і проектно-інвестиційною сферою, хочеться підкреслити позитивні процеси, пов’язані з зміною змісту і організації управління країною в орієнтації на динамічне підвищення якості життєвого середовища в Україні.

Це, в першу чергу кардинальне розширення можливостей самоуправління територіальних співтовариств та передача частини державних функцій саморегулівним професійним співтовариствам.

В цьому році було завершено створення Архітектурної Палати НСАУ, що як саморегулівна організація покликана реалізувати делеговані Мінрегіоном повноваження щодо проведення професійної атестації архітекторів, визначаючи взаємні зобов’язання і відповідальність усіх учасників архітектурно-планувальної сфери та нормативно-правове закріплення відповідного процедурного комплексу в структурі проектно-інвестиційного циклу.

Протягом 2018-2020 рр. ми взяли активну участь в підготовці ряду законодавчих та нормативних документів Кабінету Міністрів України та нашого профільного міністерства.

Серед першочергових завдань ми бачимо забезпечення активної діяльністі комісій АП НСАУ, а особливо атестаційної архітектурно-будівельної комісії НСАУ.

Ми плануємо запровадити дієвий моніторинг виконання атестованими архітекторами Стандартів професійної діяльності, налагодити надання інформаційно-консультативних та інших послуг членам АП НСАУ, забезпечити участь Палати в ціноутворенні на проектні роботи, реалізувати заходи щодо антидемпінгу, активно працювати над створенням нормативно-правової бази та впровадженням архітектурних конкурсів, як засобу отримання замовлень на проектування архітектурних об’єктів.