Витяг з Рішення І Пленуму правління НСАУ XXІ скликання

Затверджено

рішенням І Пленуму

правління НСАУ

 ХХІ скликання

26 березня  2021 р.

Витяг з Рішення

І Пленуму  правління

Національної спілки архітекторів України

XXІ скликання

26 березня 2021 р.

м. Київ

Обговоривши внесенні на розгляд питання порядку денного І Пленуму  правління Національної спілки архітекторів України XXІ скликання У Х В А Л Ю Є:

8. З питання внесення змін і доповнень  

в рішення V Пленуму правління НСАУ  

ХVІІІ скликання від 23 травня 2017 року  

щодо розміру і порядку сплати членських та

вступних внесків в НСАУ.

8.1.     Встановити розмір членських внесків для неатестованих архітекторів – членів НСАУ – 30 грн. на місяць з перерахуванням 10 % зібраних членських внесків правлінню НСАУ.

Встановити розмір вступних внесків для неатестованих архітекторів – 200 грн.

Отримані вступні внески неатестованих архітекторів розподіляються таким чином:

  • 50 % залишаються в місцевій організації НСАУ і направляються на здійснення статутної діяльності;
  • 50 % місцевою організацією направляються на рахунок правління НСАУ і використовуються для здійснення статутної діяльності.

8.2. Інваліди Другої Світової війни та бойових дій по захисту державних інтересів, а також прирівняні до них за рішенням державних органів особи від сплати вступних та членських внесків звільняються. Місцеві організації Спілки визначають розмір членських внесків для непрацюючих пенсіонерів.

8.3. Встановити розмір членських внесків усіх атестованих архітекторів незалежно від членства в НСАУ – 100 грн. на місяць, розмір вступних внесків – 200 грн.

8.4. Оплату членських та вступних внесків атестованих архітекторів здійснювати персонально через банківські платіжні системи не рідше, ніж один раз в півроку на рахунок правління НСАУ.

8.5. Отримані членські внески атестованих архітекторів розподіляються таким чином:

  • 50 % залишаються в НСАУ і направляються на здійснення статутної діяльності;
  • 50 % перераховуються на рахунок місцевих організацій НСАУ і направляються на здійснення їх статутної діяльності.

8.6. Отримані вступні внески атестованих архітекторів залишаються в НСАУ і направляються на здійснення статутної діяльності.

8.7. Бухгалтерії НСАУ опрацювати механізм зарахування частини членських внесків, яка належить місцевим організаціям Спілки, та проведення фінансових операцій місцевих організацій через бухгалтерію НСАУ.

 

Голова правління НСАУ                                              Олександр ЧИЖЕВСЬКИЙ