Основні завдання Архітектурної Палати НСАУ

на наступний звітний період (2021-2024 рр.)

Затверджено

рішенням ІІ звітно-виборчої

Конференції АП НСАУ

від 27 грудня 2021 р.

(додаток 4 до Рішення)

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

АРХІТЕКТУРНОЇ  ПАЛАТИ НСАУ

НА НАСТУПНИЙ ЗВІТНИЙ ПЕРІОД (2021-2024 рр.)

 

  1. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРИ АРХІТЕКТУРНОЇ ПАЛАТИ та органів її управління з забезпеченням взаємодії усіх комісій, спроможних забезпечити страхування професійних ризиків, юридичний захист авторських та майнових прав атестованих архітекторів, протидію демпінгу у проектній діяльності та інше. Слід зосередитись також на взаємодії з комісіями Спілки, безумовному дотриманні Положень Статуту НСАУ, досягненні дійсного саморегулювання.
  2. УЧАСТЬ У ФОРМУВАННІ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА НОРМАТИВНОЇ БАЗИ архітектурної діяльності, як складової частини інвестиційного процесу.
  3. ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ АТЕСТОВАНОГО АРХІТЕКТОРА як ключової фігури у проектній справі за допомогою законодавчих актів.
  4. ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЯКОСТІ створення об’єктів у сфері архітектурної діяльності та містобудування. Залучення інших організацій до здійснення експертизи (експертні, страхові).
  5. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТА ДОПОМОГИ ЧЛЕНАМ АП НСАУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ у врегулюванні розбіжностей та некваліфікованих дій як з замовниками так і з колегами-архітекторами.
  6. СПРИЯННЯ ПОЛІПШЕННЮ ЯКОСТІ АРХІТЕКТУРОЇ ОСВІТИ шляхом створення неформальних центрів архітектурної освіти в усіх регіонах України.
  7. СТВОРЕННЯ ОРІЄНТОВНОГО РЕЙТИНГУ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАКТИКУЮЧИХ ПРОЕКТНИХ КОМАД (ФІРМ), ІНДИВІДУАЛЬНИХ АРХІТЕКТОРІВ З ЇХ ПОРТФОЛІО, які зарекомендували себе як надійні, з якісними виконаними об’єктами, для подальшого формування інформаційного буклета для можливості рекомендації вибору проектної організації для замовників.
  8. АКТИВІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТОСУНКІВ НСАУ ТА АРХІТЕКТУРНОЇ ПАЛАТИ СПІЛКИ з громадськими професійними об’єднаннями та вивчення досвіду їх діяльності у європейських державах для впровадження в Україні.

 

Голова

Архітектурної Палати

Національної спілки

архітекторів України                                                                   Олег ПІКУЩЕНКО