ПРОТОКОЛ спільного засідання Президії правління НСАУ ХХІ скликання та Ради Архітектурної Палати НСАУ

ПРОТОКОЛ

спільного засідання президії правління

Національної спілки архітекторів України (НСАУ)

ХХІ скликання та Ради Архітектурної Палати НСАУ (АП НСАУ)

 

м. Київ                                                                                  2 лютого 2022 р.

 

В засіданні взяли участь:

 • члени президії правління Чижевський О.П., Вербовецький Ю.В., Пікущенко О.Л., Чечельницький С.Г., Аліпов М.Ю., Гайдар В.Г., Зубашич Е.М., Шеремета М.Д., Головко Я.В., Матяс В.Т., Московчук О.П.
 • члени Ради АП НСАУ Кирій О.А., Подушкіна О.О., Кузьмак І.С., Лисенко Г.Ю., Чуйко К.Я., Палеха Г.А., Базаренко Ю.М., Бобрик М.Є., Бурячков Б.Б., Вакула Ю.І., Вустянський М.А., Дем’янов В.О., Дерябкін Г.М., Жалдаченко О.М., Заліщук О.Ю., Зубік А.В., Мазур Т.Г., Мещеряков В.М., Микуляк О.В., Радченко В.О., Романов Д.Ю., Рудюк В.В., Старинець Р.В., Удовиченко О.С., Фадеєв С.А., Шемотюк О.В.
 • представники місцевих організацій НСАУ Висоцький В.С., Голощапов Є.М., Козюк Т.А., Пенязь Ю.О., Шинкаренко В.П.

Згідно з пунктом 23 Статуту НСАУ та п. 6.10 Положення про АП НСАУ спільне засідання президії правління НСАУ і Ради АП НСАУ від 2 лютого 2022 року є правомочним

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ ЗАСІДАННЯ

 1. Вирішується питання про обрання головуючого засідання. Оголошується пропозиція головуючими засідання обрати президента НСАУ Чижевського О.П. і заступника голови АП НСАУ Кирій А.О.

Питання ставиться на голосування

Голосували «за»          —        37,

голосували «проти»   —        0,

утримались                 —        0.

         Вирішили: обрати головуючими засідання Чижевського О.П. і Кирій А.О.

2. Головуючий засідання Кирій А.О. пропонує обрати робочі органи засідання:

 • редакційну комісію у складі 9 осіб, персонально – Чижевський О.П., Пікущенко О.Л., Кирій А.О., Аліпов М.Ю., Лисенко Г.Ю., Чуйко К.Я., Заліщук О.Ю., Шемотюк О.В., Романов Д.Ю.

Питання ставиться на голосування

Голосували «за»                    —        37,

голосували «проти»            —        0,

утримались                          —        0.

Вирішили: обрати редакційну комісію у складі 9 осіб, персонально – Чижевський О.П.,  Пікущенко О.Л., Кирій А.О., Аліпов М.Ю., Лисенко Г.Ю., Чуйко К.Я., Заліщук О.Ю., Шемотюк О.В., Романов Д.Ю.

3. Головуючий засідання Кирій А.О. пропонує перейти до затвердження порядку денного і вносить пропозицію затвердити наступний порядок денний засідання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

спільного засідання президії правління НСАУ

ХХІ скликання і Архітектурної Палати НСАУ від

2 лютого 2022 року

 

 1. Представлення нових членів Ради АП НСАУ і голів комісій Палати.

Допов. заступник голови АП НСАУ Кирій А.О.

 1. Порядок вступу до Архітектурної Палати та НСАУ. Чи потрібна спрощена процедура? Членські внески, значки, посвідчення.

Допов. Голова АП НСАУ  Пікущенко О.Л.

 1. Пропозиції щодо розробки стратегічної ідеї та стратегії розвитку АП НСАУ в поточному році та на найближчі 3 роки.

Допов. Голова комісії АП НСАУ зі стратегічного розвитку Палеха Г.А.

 1. Пропозиції щодо формування нової політики з ціноутворення в проєктуванні.

Допов. Голова комісії АП НСАУ з ціноутворення Лисенко Г.Ю.

 1. Пропозиції щодо розробки комунікаційної стратегії та поточним конкретним крокам по підтримці комунікації.

Допов. Голова комісії АП НСАУ зі зв’язків з громадськістю Чуйко К.Я.

 1. Висновки за результатами аналізу тексту законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності (№ 5655, друге читання). Пропозиції щодо подальших дій НСАУ і АП НСАУ відносно законопроєкту.

Допов. заступник голови АП  НСАУ  Кирій А.О.

 1. Заключне слово Голови АП НСАУ Пікущенко О.Л. (коментарі, відповіді на запитання, постановка задач).
 2. Заключне слово президента НСАУ Чижевського О.П. (коментарі, відповіді на запитання, постановка задач).

Питання ставиться на голосування

   Голосували «за»       —        37,

   голосували «проти» —        0,

   утримались              —        0.

Вирішили: затвердити порядок денний спільного засідання президії правління НСАУ ХХІ скликання та Архітектурної Палати НСАУ.

У зв’язку з розглядом усіх процедурних питань головуючий засідання Кирій А.О.  пропонує розпочати розгляд питань Порядку денного засідання.

Питання ставиться на голосування

Голосували «за»          —        37,

голосували «проти»   —        0,

утримались                 —        0.

         Вирішили: закінчити розгляд процедурних питань і перейти до розгляду порядку денного засідання.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ

Обговоривши внесені на розгляд питання порядку денного спільне засідання президії правління НСАУ і Ради АП НСАУ ухвалює:

 1. З питання «Представлення нових членів Ради АП НСАУ і голів комісій Палати».

1.1 Засіданню представлені нові члени Ради АП НСАУ:

 • Шемотюк Олексій Володимирович – голова Київського міського осередку АП НСАУ;
 • Палеха Ганна Анатоліївна – голова комісії зі стратегічного розвитку АП НСАУ;
 • Лисенко Григорій Юрійович – голова комісії АП НСАУ з ціноутворення;
 • Чуйко Кирило Ярославович – голова комісії АП НСАУ зі зв’язків з громадськістю.
 1. З питання «Порядок вступу до Архітектурної Палати та НСАУ. Чи потрібна спрощена процедура? Членські внески, значки, посвідчення».

2.1 Опрацювати механізм вступу атестованих архітекторів до АП НСАУ і набуття членства в НСАУ, для чого створити робочу групу у складі Пікущенка О.Л., Аліпова М.Ю., Базаренка Ю.М., Пенязя Ю.О., Соколова І.А., Вакули Ю.І.

2.2 Робочій групі підготувати пропозиції до розгляду на наступному засіданні Ради АП НСАУ.

2.3 Головам місцевих осередків АП НСАУ провести роботу по забезпеченню своїх членів посвідченнями та значками, для чого надати секретарю Палати Красножон Н.М. необхідну інформацію про своїх членів (П.І.Б., фотографії, інформацію про дату вступу до АП НСАУ).

 1. З питання «Пропозиції щодо розробки стратегічної ідеї та стратегії розвитку АП НСАУ в поточному році та на найближчі 3 роки»

3.1 Головам місцевих осередків АП НСАУ провести роботу по створенню комісій щодо вирішення проблем стратегування діяльності з врахуванням особливостей регіонів. Голів цих комісій рекомендувати в комісію зі стратегічного розвитку АП НСАУ.

3.2 Сформувати комісію зі стратегічного розвитку АП НСАУ з представників різних регіонів, підготувати Положення про комісію, визначитись з пріоритетами в своїй діяльності.

Відповідальні:   Палеха Г.А.

Голови місцевих осередків АП НСАУ

 1. З питання «Пропозиції щодо формування нової політики з ціноутворення в проєктуванні».

4.1 За результатами виступу Г.Лисенка підготувати пропозиції щодо формування нової політики з ціноутворення в проєктуванні.

4.2 Ввести до складу комісії АП НСАУ з ціноутворення Подушкіну О.О., Фадеєва С.О., Пашнічука В.Д., яким доручити підготовку Положення про комісію АП НСАУ з ціноутворення, розробку презентаційних матеріалів (таблицю собівартості розробки проєктів тощо) до наступного засідання Ради Палати.

4.3 Встановити робочі контакти з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (підкомітет з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності в будівельній галузі – Юнаков І.С. (голова підкомітету).

 1. З питання «Пропозиції щодо розробки комунікаційної стратегії та конкретним поточним крокам по підтримці комунікації».

5.1 Завершити формування складу комісії, підготувати Положення про комісію АП НСАУ зі зв’язків з громадськістю, внести пропозиції щодо систематизації діяльності і відповідного бюджету.

5.2 Забезпечити системне інформування членів НСАУ, АП НСАУ та суспільства про діяльність НСАУ та АП НСАУ через сайт, офіційну сторінку фейсбук, телеграм-канал.

6. З питання «Висновки за результатами аналізу тексту законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності (№ 5655, друге читання). Пропозиції щодо подальших дій НСАУ і АП НСАУ відносно законопроєкту».

6.1 Одноголосно підтримати висновки «Звіту за результатами аналітики тексту законопроєкту № 5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» (додається).

6.2 Звернутися до народних депутатів України з пропозицією не голосувати за цей законопроєкт у другому читанні.

6.3 Делегувати право президенту НСАУ Чижевському О.П., Голові АП НСАУ Пікущенку О.Л., заступнику голови АП НСАУ Кирій А.О., керівнику Київського міського осередку АП НСАУ Шемотюку О.В. доносити суспільству загальну позицію від професійної архітектурної спільноти.

6.4 Інформацію розмістити на вебсайті НСАУ та офіційній сторінці фейсбук.

Заключне слово Голови АП НСАУ Пікущенка О.Л.

Заключне слово президента НСАУ Чижевського О.П.

 

У зв’язку з розглядом всіх питань порядку денного спільного засідання президії правління НСАУ ХХІ скликання і Ради АП НСАУ оголошується закритим.

 

Президент

Національної спілки

архітекторів України                                            Олександр ЧИЖЕВСЬКИЙ

 

Голова

Архітектурної Палати НСАУ                                             Олег ПІКУЩЕНКО

 

Див. Протокол з печаткою та підписами, в pdf