Лист Президента НСАУ О. П. Чижевського до Президента України В. О. Зеленського, Голови Верховної Ради України Р. О. Стефанчука, Голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування О. О. Шуляк, Народного депутата України, Голови Робочої групи з розробки Містобудівного кодексу України Г. В. Бондар

№ 170  від 2 травня  2023 р.

Президенту України

Зеленському В.О.

 

Голові  Верховної Ради України

Стефанчуку Р.О.

 

Голові Комітету Верховної Ради

України з питань організації

державної влади, місцевого самоврядування,

регіонального розвитку та містобудування

Шуляк О.О.

 

Народному депутату України,

Голові Робочої групи з розробки

Містобудівного кодексу України

Бондар Г.В.

Шановні пані і панове !

Враховуючи запрошення листом Апарату Верховної Ради України від 27.03.2023  № 412д9/11-2023/62967 (копія додається) представників Національної спілки архітекторів України до участі в Робочій групі з розробки проекту Містобудівного кодексу України, та надання листом Національної спілки архітекторів України від 04.04.2023 № 147 (копія додається) таких представників до складу такої робочої групи, Національна спілка архітекторів України доречно нагадує, що активну роботу щодо формування концептуальних засад Містобудівного кодексу України було розпочато ще у 2016 році.

Така робота, у той час була розпочата Мінрегіоном, Національною спілкою архітекторів України, німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», ГО «Офіс ефективного регулювання» (BRDO), ДП «ДІПРОМІСТО», ДП «УкрНДІпроцивільбуд», Конфедерацією будівельників України, Будівельною палатою України, Міжнародною організацією з розвитку права (IDLO), Міжнародною гільдією інженерів-консультантів, та за консультаційною участю професора Дітера Шиманке, колишнього державного секретаря, експерта у сфері управління та міського розвитку (Німеччина) і Яноша Бреннера – почесного професора Будапештського технічного університету, заступника керівника Департаменту правового та просторово-територіального впорядкування Федерального міністерства транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини.

На протязі 2016-2018 років, в рамках вищезазначеної діяльності було проведено 15 (п’ятнадцять) професійно-експертних сесій і семінарів за участю провідних фахівців усіх сфер діяльності, дотичних до містобудівельної сфери, та за результатами чого було сформовано Концепцію публічного управління у сфері містобудівної діяльності (дублікат додається) як базовий документ для розроблення Містобудівного кодексу України.

В основу Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності були покладені:

— Нова програма розвитку міст, ухвалена Конференцією ООН з житла і сталого міського розвитку (Хабітат-ІІІ), у 2016 році;

— Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII;

— Цілі сталого розвитку до 2030 року, затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році;

— Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України від 15.07.1997 № 452/97-ВР;

— Лейпцизька хартія «Міста Європи на шляху сталого розвитку», прийнята у 2007 році.

На превеликий жаль, зазначена Концепція публічного управління у сфері містобудівної діяльності була недооцінена попередніми Урядами України і її не було прийнято для подальшої реалізації, з метою розроблення проекту Містобудівного кодексу України.

Національна спілка архітекторів України впевнена в тому, що на цей час Концепція публічного управління у сфері містобудівної діяльності є надійною основою для подальшої роботи над проектом Містобудівного кодексу України, який у разі його прийняття Верховною Радою України має стати науково-обґрунтованими підвалинами для упровадження в нашій державі реформи сфери містобудівної діяльності.

При цьому, Національна спілка архітекторів України вважає, що при розробці проекту Містобудівного кодексу України слід обов’язково врахувати ті прогресивні моменти, що містить у собі законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» (№ 5655).

 

Додатки: 1) копія листа Апарату Верховної Ради України від 27.03.2023

№ 412д9/11-2023/62967, на 1 арк. у 1 прим.;

2) копія листа Національної спілки архітекторів України від 04.04.2023 № 147, на 1 арк. у 1 прим.;

3) дублікат Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності, на 396 арк. у 4 прим., для кожного адресата.

З повагою,

Президент

Національної спілки

архітекторів України                                                          Олександр ЧИЖЕВСЬКИЙ

 

ЗАВАНТАЖИТИ документ з підписом